પ્રાંતિજ સહિત તાલુકા મા ગુરૂ પૂર્ણિમા ના પાવન પર્વ ની ઉજવણી કરવામા આવી

પ્રાંતિજ સહિત તાલુકા મા ગુરૂ પૂર્ણિમા ના પાવન પર્વ ની ઉજવણી કરવામા આવી– ગુરૂના દર્શન કરી…

પ્રાંતિજ ના મોયદ ખાતે ર્ડા.કિશનસિંહ પરમાર નું સન્માન કરવામા આવ્યુ

પ્રાંતિજ ના મોયદ ખાતે ર્ડા.કિશનસિંહ પરમાર નું સન્માન કરવામા આવ્યુ– ” જાસો ” પુસ્તક ના લેખક…