પ્રાંતિજ ના સાંપડ મહાકાલી મંદિર ખાતે ગુરૂ પૂર્ણિમા ને હજારો ની સંખ્યામા માઇ ભકતો ઉમટી પડયા  .

પ્રાંતિજ ના સાંપડ મહાકાલી મંદિર ખાતે ગુરૂ પૂર્ણિમા ને હજારો ની સંખ્યામા માઇ ભકતો ઉમટી પડયા…

પ્રાંતિજ ખાતે બ્રિલિયન્ટ યુવક મંડળ દ્રારા ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો

પ્રાંતિજ ખાતે બ્રિલિયન્ટ યુવક મંડળ દ્રારા ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો– સમાજ ના તેજસ્વી તારલાઓનુ સન્માન કરવામા…

પ્રાંતિજ ના અમીનપુર ખાતે મગફળી નુ બિયારણ નબળુ નબળુ નિકળ્યુ

પ્રાંતિજ ના અમીનપુર ખાતે મગફળી નુ બિયારણ નબળુ નબળુ નિકળ્યુ– બિયારણ નકલી નિકળતા ખેડૂતોને રાતા પાણી…

પ્રાંતિજ સહિત તાલુકા મા ગુરૂ પૂર્ણિમા ના પાવન પર્વ ની ઉજવણી કરવામા આવી

પ્રાંતિજ સહિત તાલુકા મા ગુરૂ પૂર્ણિમા ના પાવન પર્વ ની ઉજવણી કરવામા આવી– ગુરૂના દર્શન કરી…

પ્રાંતિજ ના મોયદ ખાતે ર્ડા.કિશનસિંહ પરમાર નું સન્માન કરવામા આવ્યુ

પ્રાંતિજ ના મોયદ ખાતે ર્ડા.કિશનસિંહ પરમાર નું સન્માન કરવામા આવ્યુ– ” જાસો ” પુસ્તક ના લેખક…

પ્રાંતિજ પાસે આવેલ સાદોલીયા ચેક ડેમ નુ તળીયુ દેખાયુ

જુલાઇ અડધો થયો છતાંય સારો વરસાદ ના થયોપ્રાંતિજ પાસે આવેલ સાદોલીયા ચેક ડેમ નુ તળીયુ દેખાયુ–…

પ્રાંતિજ સહિત તાલુકા મા કુવારીકાઓ દ્રારા જયા પાર્વતી વ્રત નો પ્રારંભ

પ્રાંતિજ સહિત તાલુકા મા કુવારીકાઓ દ્રારા જયા પાર્વતી વ્રત નો પ્રારંભ– વિવિધ શિવ મંદિરોમા કન્યા ઓ…

પ્રાંતિજ ના તાજપુર કુઇ બ્રીજ પાસે સ્કોપીઓ પલ્ટી ખાઇ ગઇ

પ્રાંતિજ ના તાજપુર કુઇ બ્રીજ પાસે સ્કોપીઓ પલ્ટી ખાઇ ગઇ– ગાડી મા સવાર બે ને ઈજાઓ…

પ્રાંતિજ કોલેજ ખાતે પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો

પ્રાંતિજ કોલેજ ખાતે પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો– બી એ , બી કોમ  , એમ.એ , સેમેસ્ટર-૧ માં…

પ્રાંતિજ ના કમાલપુર ખાતે રાવળ યોગી વિકાસ મંડળ દ્રારા સાત મો ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો

પ્રાંતિજ ના કમાલપુર ખાતે રાવળ યોગી વિકાસ મંડળ દ્રારા સાત મો ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો– સમાજ…